Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 5. 12. do 12. 12. 2021 - 49. týden

neděle 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za živou a zemřelou rodinu Maradovu a Hrdličkovu
pondělí 6. 12. sv. Mikuláše, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Mše sv. - za dvoje zemřelé rodiče, synovce a duše v očistci
středa 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
kostel sv. Cyrila a Metoděje Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. U nás oslavíme již v úterý 7.12. v podvečer.

čtvrtek 9. 12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - za manžela a celou živou rodinu
pátek 10. 12. Panny Marie Loretánské
Dnes mše sv. není
sobota 11. 12. sv. Damasa I., papeže
Dnes mše sv. není
neděle 12. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Marii Mackovou, manžela, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

Dnešní sbírka (5.12.) bude věnována na potřeby farnosti.