Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 5. 9. do 12. 9. 2021 - 36. týden

neděle 5. 9. 23. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - Poděkování za úrodu
pondělí 6. 9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 7. 9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 8. 9. svátek Narození Panny Marie
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9. 9. sv. Petra Klavera, kněze
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za růžencové společenství
pátek 10. 9. bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 11. 9. sobota 23. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 12. 9. 24. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Annu Skoumalovou, rodinu Uhrovu a Viktorínovu.

  • Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.
  • Úklid kostela: paní Jarošová, Bimková, Bílková a Jitka Gožďálová.
  • Sbírka dnešní neděle (5.9.) bude věnována na potřeby farnosti.
  • Přihlášky do náboženství na školní rok 2021/2022 jsou k dispozici vzadu v kostele nebo u správce farnosti.
  • 11. 9. 2021 Zlatá sobota - hlavní Mariánská pouť v Žarošicích.
  • 18.9.2021 NÁRODNÍ SVATOLUDMILSKÁ POUŤ TETÍN,
https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/
https://www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily