Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 22. 5. do 29. 5. 2022 - 21. týden

neděle 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Májová pobožnost
pondělí 23. 5. pondělí 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 24. 5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
středa 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za zemřelého Vladimíra Kučeru, sestru Ludmilu a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 27. 5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnes mše sv. není
sobota 28. 5. sobota 6. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Františka Viktorína, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
14:00 Májová pobožnost

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

 

Příští neděli po mši půjdeme do farní zahrady a bude žehnání zahrad a polí.