Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 20. 11. do 27. 11. 2022 - 47. týden

neděle 20. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za těžce nemocnou osobu a Boží pomoc pro celou rodinu
pondělí 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
úterý 22. 11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 23. 11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24. 11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. (pozor - již v 17:00) - za Vladimíra Ištvánka, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 25. 11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 26. 11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Annu Netíkovou, manžela, dceru a rodinu Dvořákovu

23. 11. Červená středa (https://www.cervenastreda.cz/)

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová

V sakristii si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.