Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 19. 6. do 26. 6. 2022 - 25. týden

neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 08:30 Mše svatá - za farníky
pondělí 20. 6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
středa 22. 6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za děti a jejich rodiny a ochranu Panny Marie
pátek 24. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dnes mše sv. není
sobota 25. 6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 26. 6. 13. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za oběti tornáda
14:00 Koncert - Schola Lužice

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

Příští neděli (26.6.) bude sbírka na bohoslovce.

Na příští neděli (26.6.) vás zve Schola Lužice na koncert, který bude ve 14:00 zde v kostele. Po koncertě bude na farní zahradě táborák.