Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 18. 4. do 25. 4. 2021 - 16. týden

neděle 18. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za monsignora Šindara, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie
pondělí 19. 4. pondělí 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 20. 4. úterý 3. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 21. 4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 22. 4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za rodiče a jejich dcery
pátek 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 24. 4. sv. Jiří, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za Růženu Královou, manžela, bratra a celou živou a zemřelou rodinu
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: Jarošová, Bimková, Bílková, J. Gožďálová