Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 17. 4. do 24. 4. 2022 - 16. týden

neděle 17. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za farníky
pondělí 18. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - na poděkování a Boží ochranu
úterý 19. 4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
středa 20. 4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21. 4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
kostel sv. Cyrila a Metoděje 18:00 Mše svatá -za Libuši Prokopovu a duše v očistci
pátek 22. 4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
sobota 23. 4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Dnes mše sv. není
neděle 24. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za zemřelého Mons. Josefa Šindara, jeho rodiče a celou rodinu

Úklid kostela: paní Jarošová, Bílková, H. Bimková a J. Gožďálová