Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 29. 1. do 5. 2. 2023 - 05. týden

neděle 29. 1. 4. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za rodiče Konečkovy, Bayovy a za celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 30. 1. pondělí 4. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 14:00 Pohřeb - paní J. Pospíšilová
úterý 31. 1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
středa 1. 2. středa 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za růžencové společenství
pátek 3. 2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 4. 2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 5. 2. 5. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelou Boženu Horňáčkovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

Příští neděli (5.2.) bude sbírka na potřeby farnosti.