Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 25. 4. do 2. 5. 2021 - 17. týden

neděle 25. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za Růženu Královou, manžela, bratra a celou živou a zemřelou rodinu
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie
pondělí 26. 4. pondělí 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 27. 4. úterý 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 28. 4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - poděkování za 55 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let
pátek 30. 4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 1. 5. sv. Josefa dělníka
Dnes mše sv. není
neděle 2. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: paní Hana Komínková, Veronika Maradová, Olga Molnárová, Lucie Králová