Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 22. 3. do 28. 3. 2021 - 12. týden

pondělí 22. 3. pondělí 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 23. 3. úterý 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 24. 3. středa 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Josefa Blahu, manželku a duše v očistci
pátek 26. 3. pátek 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 27. 3. sobota 5. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 28. 3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za nenarozené děti a ochranu života od početí do přirozené smrti
14:00 Pobožnost křížové cesty a možnost příjetí eucharistie

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: paní Jarošová, Bimková, Bílková a Jitka Gožďálová.