Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 2. 10. do 9. 10. 2022 - 40. týden

neděle 2. 10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelou Annu Hubačkovou, Drahomíru a Karla Čapkovy a celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 3. 10. pondělí 27. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 4. 10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
středa 5. 10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 6. 10. sv. Bruna, kněze
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za růžencové společenství
pátek 7. 10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
sobota 8. 10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 9. 10. 28. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Marii Míčkovou, manžela, sestru, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Pobožnost růžence

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová

Dnešní sbírka bude věnována na potřeby farnosti.