Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 12. 3. do 19. 3. 2023 - 11. týden

neděle 12. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Marii Míčkovou, manžela, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Pobožnost křížové cesty
pondělí 13. 3. pondělí 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 14. 3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 15. 3. středa 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 3. čtvrtek 3. postního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za Jindřicha Příkazského, bratra Viktora a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 17. 3. pátek 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 18. 3. sobota 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 19. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za muže naší farnosti
14:00 Pobožnost křížové cesty (povedou muži)

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková