Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 13. 2. do 20. 2. 2022 - 07. týden

neděle 13. 2. 6. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Petra Netíka, manželku a duše v očistci
pondělí 14. 2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 15. 2. úterý 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 16. 2. středa 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 17. 2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - za Jiřího Pleskače a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 18. 2. pátek 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 19. 2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 20. 2. 7. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za farníky

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: M. Blahová, M.Hromková, J. Kmentová, M. Salajková