Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 28. 8. do 4. 9. 2022 - 35. týden

neděle 28. 8. 22. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Marii Blahovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
úterý 30. 8. úterý 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 31. 8. středa 22. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1. 9. čtvrtek 22. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv.
pátek 2. 9. pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 3. 9. památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 4. 9. 23. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - poděkování za úrodu

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

Příští neděli po mši sv. bude požehnání školákům do nového školního roku (školáci aktovky s sebou).