Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 29. 5. do 5. 6. 2022 - 22. týden

neděle 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Františka Viktorína, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
14:00 Májová pobožnost
pondělí 30. 5. památka sv. Zdislavy
Dnes mše sv. není
úterý 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2. 6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za růžencové společenství
pátek 3. 6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 4. 6. sobota 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 5. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Annu Popovskou, manžela, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová

Příští neděli (5.6.) bude sbírka na Charitu.

Dnes bude po mši svaté na farní zahradě krátká modlitba za úrodu a počasí.

Při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo 4.700 Kč.