Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 8. 3. do 14. 3. 2021 - 10. týden

pondělí 8. 3. pondělí 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 9. 3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 10. 3. středa 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 11. 3. čtvrtek 3. postního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Gábinu Mikulicovu, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 12. 3. pátek 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 13. 3. sobota 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 14. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za Marii Míčkovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Pobožnost křížové cesty a možnost příjetí eucharistie

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.