Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 11. 9. do 18. 9. 2022 - 37. týden

neděle 11. 9. 24. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za děti, vnoučata, jejich rodiny a ochranu Panny Marie
pondělí 12. 9. Jména Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
Dnes mše sv. není
čtvrtek 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za zemřelou Ludmilu Ábelovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 16. 9. sv. Ludmily, mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 17. 9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 18. 9. 25. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. -  za farníky

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

Přihlášky do náboženství jsou v kostele vzadu na chodbě na nástěnce.

Rozvrh náboženství:

  • Čtvrtek 12:20 - 1. třída
  • Čtvrtek 13:10 - 2. třída (1. část)
  • Pátek 12:15 - 3. třída
  • Pátek 13:00 - 4. třída
  • Pátek 13:45 - 2. třída (2. část)

Výuka bude probíhat ve škole.