Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 26. 9. do 3. 10. 2021 - 39. týden

neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu s prosbou o dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
pondělí 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Dnes mše sv. není
středa 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za živou rodinu Hromkovu, za naše zemřelé přátele a duše v očistci
pátek 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
sobota 2. 10. památka svatých andělů strážných
Dnes mše sv. není
neděle 3. 10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za zemřelé rodiče a duše, na které nikdo nepamatuje

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: paní Milada Blahová, Jana Kmentová, Marta Salajková

 

Pozvání k donátorství

Milé sestry, milí bratři,

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po započtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny v účinnou pomoc.
Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, podporovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.
Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců, kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.
Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.
Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispíváte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.

Váš biskup Vojtěch

 

svata_liturgie