Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 8. 1. do 15. 1. 2023 - 02. týden

neděle 8. 1. svátek Křtu Páně
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Marii Blahovou, manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou rodinu
pondělí 9. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 10. 1. úterý 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 11. 1. středa 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za těžce nemocnou osobu a Boží požehnání pro celou rodinu
pátek 13. 1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 14. 1. sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 15. 1. 2. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za farníky

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová