Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 26. 6. do 3. 7. 2022 - 26. týden

neděle 26. 6. 13. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za oběti tornáda
14:00 Koncert - Schola Lužice
pondělí 27. 6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 28. 6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30. 6. svatých prvomučedníků římských
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Ludmilu a Petra Kudrnovy, živou a zemřelou rodinu
pátek 1. 7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 2. 7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3. 7. 14. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 10:30 Mše svatá - za farníky
14:00 Požehnání

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová