Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 24. 4. do 1. 5. 2022 - 17. týden

neděle 24. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za zemřelého Mons. Josefa Šindara, jeho rodiče a celou rodinu
pondělí 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 26. 4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 27. 4. středa 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28. 4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Jiřího Pleskače, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 29. 4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
sobota 30. 4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 1. 5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za rodiče a prarodiče a celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Májová pobožnost

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová

 

Příští neděli (1.5.) bude sbírka na potřeby farnosti.