Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 17. 10. do 24. 10. 2021 - 42. týden

neděle 17. 10. 29. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Mons. Josefa Šindara
pondělí 18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 19. 10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 20. 10. středa 29. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 21. 10. bl. Karla Rakouského
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za zemřelou Františku a Antonína Čechovy, jejich rodiče a sourozence, duše v očistci
pátek 22. 10. sv. Jana Pavla II., papeže
Dnes mše sv. není
sobota 23. 10. sv. Jana Kapistránského, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 24. 10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová