Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 8. 8. do 15. 8. 2021 - 32. týden

neděle 8. 8. 19. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče a celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
úterý 10. 8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 11. 8. památka sv. Kláry, panny
Dnes mše sv. není
čtvrtek 12. 8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za 70 let života, manžela, celou živou a zemřelou rodinu.
pátek 13. 8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 14. 8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za dvoje rodiny, zdraví a Boží požehnání.

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: Jarošová, Bimková, Bílková, Jitka Gožďálová