Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 12. 9. do 19. 9. 2021 - 37. týden

neděle 12. 9. 24. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Annu Skoumalovou, rodinu Uhrovu a Viktorínovu.
pondělí 13. 9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 14. 9. svátek Povýšení svatého Kříže
kostel sv. Cyrila a Metoděje 18:00 Mše svatá - za živou a zemřelou rodinu Krejčiříkovu a Kotáskovu a duše v očistci
středa 15. 9. památka Panny Marie Bolestné
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 9. sv. Ludmily, mučednice
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Ludmilu Ábelovou, manžela, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 17. 9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Dnes mše sv. není
sobota 18. 9. sobota 24. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19. 9. 25. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za rodinu Pindovu, Urbánkovu, zemřelého manžela a celou živou a zemřelou rodinu

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: paní Hana Komínková, Eva Grufíková, Olga Molnárová, Lucie Králová

Zahájení vyučování náboženství:
pátek 17. září 2021
12:30 - 1. třída
13:30 - 2. třída
(v budově základní školy)