Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 23. 10. do 30. 10. 2022 - 43. týden

neděle 23. 10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - poděkování za zdraví s prosbou o další ochranu anděla strážného
14:00 Pobožnost růžence
pondělí 24. 10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Dnes mše sv. není
úterý 25. 10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
středa 26. 10. středa 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27. 10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za Ludmilu Levou, manžela, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Dnes mše sv. není
sobota 29. 10. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Farní kostel v Prušánkách 14:30 Růžencové setkání
neděle 30. 10. 31. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zdraví a klid v rodině

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Blíží se slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Čtvrtek 27.10. je poslední možnost k svátosti smíření v naší farnosti. Komu termín nevyhovuje, využijte, prosím, okolní farnosti Hodonín, Dolní Bojanovice nebo Mikulčice.

Příští neděle je změna času. Hodinky se posunou o hodinu zpět.

V sakristii si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.

Růžencové setkání

V sobotu 29. října 2022 pořádá farnost Prušánky "Růžencové setkání".

Program:

  • 14:30 - přednáška o růženci - P. Vít Hába
  • 15:00 - modlitba biblického růžence - úmysl: Za obrácení hříšníků a za mír.