Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 12. 2. do 19. 2. 2023 - 07. týden

neděle 12. 2. 6. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Petra Netíka, manželku a celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 13. 2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 14. 2. úterý 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15. 2. středa 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 2. čtvrtek 6. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za zemřelého Františka Viktorína a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 17. 2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Dnes mše sv. není
sobota 18. 2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19. 2. 7. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za rodiče Čechovy, Ignáce Hromka a zemřelou rodinu

sbírka "Haléř sv. Petra"

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

Příští neděli (19. února) bude v našem kostele sbírka "Svatopetrský haléř".

Sbírka se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli. V České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnovám na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb.