Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 6. 2. do 13. 2. 2022 - 06. týden

neděle 6. 2. 5. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za zemřelého Antonína Čecha, rodiče a sourozence a P. Netíka a duše v očistci
pondělí 7. 2. pondělí 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 8. 2. sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
středa 9. 2. středa 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 10. 2. památka sv. Scholastiky, panny
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - na poděkování za 42 let života a za příhodné počasí
pátek 11. 2. Panny Marie Lurdské
Dnes mše sv. není
sobota 12. 2. sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 13. 2. 6. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Petra Netíka, manželku a duše v očistci

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová