Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 9. 1. do 17. 1. 2021 - 02. týden

sobota 9. 1. sobota 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
neděle 10. 1. svátek Křtu Páně
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - na úmysl dárce
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie
pondělí 11. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12. 1. úterý 1. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 18:00 Mše svatá - za Marii a Josefa Blahovy, jejich rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
středa 13. 1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá
pátek 15. 1. pátek 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 16. 1. sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17. 1. 2. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není