Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 18. 9. do 25. 9. 2022 - 38. týden

neděle 18. 9. 25. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. -  za farníky
pondělí 19. 9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
čtvrtek 22. 9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za zemřelého Mons. Josefa Šindara, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 24. 9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
kostel sv. Cyrila a Metoděje 10:30 Pohřeb p. M. Kučerové
neděle 25. 9. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé sourozence, jejich rodiny a duše v očistci

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová

 

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín:

,,Zveme na Manželské večery - cyklus 8 setkání na CPR Hodonín vždy ve čtvrtek od 18:00. První setkání bude 6. 10. Součástí večera je večeře a diskuze nad vybraným tématem. Těší se na vás lektoři Kateřina a Viktor Martinkovičovi. Více informací a přihlášku najdete na www.cprhodonin.cz v Programové nabídce."

Přímý odkaz na přihlášku - https://bit.ly/3zgcknR

Plakát k tisku nebo na web - https://drive.google.com/drive/folders/1pQb6T3uERs-h7ZXe8yMVDHnpoYv2Mk0u?usp=sharing