Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 31. 12. do 10. 1. 2021 - 01. týden

čtvrtek 31. 12. sv. Silvestra I., papeže
Dnes mše sv. není
pátek 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie
Dnes mše sv. není
sobota 2. 1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dnes mše sv. není
neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - na úmysl dárce
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie
pondělí 4. 1. pondělí 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
úterý 5. 1. úterý 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
středa 6. 1. slavnost Zjevení Páně
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7. 1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za růžencové společenství
pátek 8. 1. pátek 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
sobota 9. 1. sobota 2. týdne po Narození Páně
Dnes mše sv. není
neděle 10. 1. svátek Křtu Páně
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - na úmysl dárce
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie