Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 16. 1. do 23. 1. 2022 - 03. týden

neděle 16. 1. 2. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé rodiče a celou živou rodinu
pondělí 17. 1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
úterý 18. 1. památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
Dnes mše sv. není
středa 19. 1. středa 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 20. 1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - za zemřelého Ignáce Hromka, rodiče, sourozence a duše v očistci
pátek 21. 1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 22. 1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 23. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

 

Tříkrálová sbírka: Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům. V naší obci se vybrala částka 100.507 Kč.