Blog farnosti

Poselství papeže k 36. světovému dni mládeže

Poselství papeže k 36. světovému dni mládeže

Číst dál
Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Číst dál
Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

Podpůrné materiály pro synodální proces v diecézích

Číst dál
Milostivé léto - Oblastní charita Hodonín

Milostivé léto - Oblastní charita Hodonín

Číst dál
Odpustky za zemřelé po celý listopad

Odpustky za zemřelé po celý listopad

Číst dál
Setkání věřících podnikatelů, manažerů, obchodníků a živnostníků

Setkání věřících podnikatelů, manažerů, obchodníků a živnostníků

Číst dál
Synoda 2021-2023 zahájení v diecézi

Synoda 2021-2023 zahájení v diecézi

Číst dál
Misijní neděle - 24. října 2021

Misijní neděle - 24. října 2021

Číst dál
Benefiční koncert

Benefiční koncert

Číst dál
Pouť do Žarošic

Pouť do Žarošic

Číst dál
Synoda 2021–2023 krok za krokem

Synoda 2021–2023 krok za krokem

Číst dál
Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého slovansko-byzantského obřadu v Mikulčicích

Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého slovansko-byzantského obřadu v Mikulčicích

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

 

Pohřeb Mons. ThDr. Petra ESTERKY emeritního brněnského pomocného biskupa a titulárního biskupa čefalenského je v pátek v 15.00 h v Dolních Bojanovicích.

 

Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli naší farnosti na obnovu domovů poškozených nebo zničených červnovým tornádem.

Číst dál
Národní Svatoludmilská pouť Tetín

Národní Svatoludmilská pouť Tetín

Číst dál