Biskup Cikrle zahájí diecézní fázi synody o synodalitě

Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájení při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle v neděli 17. října 2021 v 16.00 hodin.

Bohoslužbu bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov".

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ byl jmenován pomocný biskup Pavel Konzbul.

Přehledné informace o Synodě 2021 - 2023: Za církev synodální: společenství, spoluúčast, poslání  najdete na zde na webu cirkev.cz.