Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu, abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. Je čas poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se a „nabrat správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování bude proto letos směrovka s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou výzvou na co se zaměřit, od čeho se odpoutat či jak prohloubit mezilidské vztahy. Aktivitu je možné realizovat ve farnosti nebo doma v rodině.

Podrobné vysvětlení
Od 1. adventní neděle máme v kostele nachystanou nástěnku, kam budeme postupně během adventu umísťovat směrovky. Také jsou zde košíčky s připravenými směrovkami (pro dospělé a pro děti). Při návštěvě kostela si můžete vybrat směrovku s výzvou, o co se snažit. Na další mši sv. směrovku můžete připevnit na nástěnku a vzít si novou směrovku. Tak budeme pokračovat až do Štědrého dne. Směrovky mají mířit špičkou na místo, které připomíná očekávání Mesiáše.

O Štědrém dni se na místo, kam směrovky ukazují, umístí betlém. Ten bude připomínat, že slova proroků, kteří celým svým životem ukazovali směr k Bohu, se naplnila. I náš život má směřovat ke Kristu. Máme se o to snažit každý den ve všem, co děláme, a stát se takovými „směrovkami“ pro všechny, se kterými se potkáváme.

 

Soubory ke stažení a vytisknutí (v kostele jsou šipky vystřižené):

sipka_leva_deti

sipka_prava_deti

sipka_1t_2t_dospeli

sipka_3t_4t_dospeli

2021-11-26_19_56_46-dokument1_-_word_2