Milí přátelé a příznivci Tříkrálové sbírky,

 

velice si vážíme Vaší podpory a každoroční spolupráce. Přestože v minulém roce jste nemohli naše koledníky osobně přijmout, přispěli jste krásnou částkou 1 824 506 korun, díky které může naše organizace lépe pomáhat lidem v nouzi na Hodonínsku, Bučovicku

a Slavkovsku.

 

Tříkrálová sbírka z roku 2021 pomohla:

  • rodinám, které se ocitly v krizové situaci
  • dovybavit přístroji a materiálem pro Mobilní hospic svatého Filipa Neri
  • pořídit automobily pro terénní služby OCH Hodonín
  • podpořit jednotlivé služby Oblastní charity Hodonín
  • podpořit sociální projekty v rumunském Banátu a v Moldávii

 

V roce 2022 bychom chtěli díky této sbírce:

  • poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách
  • dofinancovat provoz charitních služeb
  • podpořit dobrovolnické centrum a Krizový tým při OCH Hodonín
  • pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci u nás i v zahraničí

 

Oblastní charita Hodonín                                                                     

Wilsonova 7, 695 05 Hodonín, tel. 534 007 250

hodonin(zavinac)hodonin.charita.cz,

www.hodonin.charita.cz

 

ČÍSLO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 66008822/0800  VS: 777966400

Koordinátorka sbírky za OCH Hodonín: Jana Šupálková, mobil: 737 234 077, jana.supalkova(zavinac)hodonin.charita.cz

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 16. ledna 2022.Vážíme si Vaší štědrosti a děkujeme za to, že pomáháte s námi!

 

charita_2022