Svatá rodina hledá nocleh v naší farnosti.

Poprvé v naší farnosti s pomocí Boží proběhne adventní aktivita Putování Svaté rodiny. Jak to vypadá? Během adventní doby si přihlášené rodiny, manželské páry i jednotlivci předávají během neformální návštěvy ikonu Svaté rodiny. Toto předávání má symbolizovat dlouhou cestu Josefa s těhotnou Marií na sčítání lidu do Betléma a zároveň jím chceme vyjádřit naši ochotu a touhu, aby naše domovy byly stálým ubytováním těchto tří vzácných hostů.


Všichni jste srdečně zváni, abyste těmto poutníkům poskytli na jednu noc přístřeší a zároveň se více seznámili s dalšími členy naší farnosti, kteří budou
součástí tohoto řetězu. Zapojení od vás nevyžaduje víc než jeden den někoho pohostit a druhý den někoho jiného
navštívit a obraz předat dál.

Přihlásit se je možné prostřednictvím tabulky v kostele, která je
k dispozici v kostele na stolíku.

Ať se zapojíte nebo ne, přeji nám všem, aby Svatá rodina přinášela během celého adventu pokoj, tichost a radostné očekávání do našich domovů.

 

 

 

 

Hledání noclehu

Cíl a smysl hledání noclehu:

- jde o to poskytnout přístřeší Svaté Rodině

- celý den by měl být ve znamení radosti, vzájemné lásky a pochopení, protože máme vzácné  hosty

- při večerních setkáních by mohl vést modlitbu domácí, od něhož Svatá Rodina odchází

- můžeme se pomodlit radostný růženec, ale i jiné modlitby, zazpívat…

 

Význam a cíl:

- hlubší vzájemné poznání a sblížení se v přítomnosti Boží lásky, dané nám v Ježíši Kristu

- sblížení celé farnosti jako tajemného Těla Kristova, které vytváříme nejen při slavení Eucharistie, ale i ve světě

- ve Svaté Rodině máme ten nejčistší příklad rodiny jako základní buňky lidského společenství

 

Modleme se:

  Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

svata-rodina