Místní charita Lužice pořádá v sobotu 7. ledna 2023 tradiční Tříkrálovou sbírku. 


Sraz koledníků bude v 9:00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích, odkud se následně rozejdou po naší obci.


Děkujeme všem koledníkům i dárcům.