Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 23. 6. do 30. 6. 2024 - 26. týden

neděle 23. 6. 12. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé rodiče
pondělí 24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Dnes mše sv. není
úterý 25. 6. úterý 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 26. 6. středa 12. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27. 6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
18:00 Mše sv. - na poděkování
pátek 28. 6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
Dnes mše sv. není
neděle 30. 6. 13. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Anežku Viktorínovou, manžela, syna a celou živou a zemřelou rodinu