Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 23. 1. do 30. 1. 2022 - 04. týden

neděle 23. 1. 3. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 24. 1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27. 1. nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - za nemocnou osobu, za dobře vykonanou práci, za živou a zemřelou rodinu
pátek 28. 1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 29. 1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 30. 1. 4. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: H. Bimková, Bílíková, J. Gožďálová, Jarošová

Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.