Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 10. 12. do 17. 12. 2023 - 50. týden

neděle 10. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za dary Ducha Svatého a Boží pomoc pro děti a jejich rodiny
čtvrtek 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:30 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za Vladimíra Ištvánka, celou živou a zemřelou rodinu
neděle 17. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za farníky

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová