Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 24. 10. do 31. 10. 2021 - 43. týden

neděle 24. 10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 25. 10. slavnost Výročí posvěcení kostela
Dnes mše sv. není
úterý 26. 10. úterý 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 27. 10. středa 30. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28. 10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - na poděkování za dožití 60. let života a za celou živou a zemřelou rodinu
pátek 29. 10. památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
sobota 30. 10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 31. 10. 31. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - na úmysl dárce

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: M. Blahová, M.Hromková, J. Kmentová, M. Salajková