Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 28. 11. do 5. 12. 2021 - 48. týden

neděle 28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Annu Netíkovou, manžela, dceru a rodinu Netíkovu a Dvořákovu
pondělí 29. 11. pondělí 1. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
středa 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2. 12. čtvrtek 1. adventního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše svatá - za růžencové společenství
pátek 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Dnes mše sv. není
sobota 4. 12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za živou a zemřelou rodinu Maradovu a Hrdličkovu

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření:

Při bohoslužbách ve vnitřních prostorách se nadále nařizuje používání respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti, tam, kde je to možné bez závažného narušení možnosti konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod.

Zdroj: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211102od-1-listopadu-doslo-ke-zmene-epidemiologickych-opatreni-behem-cirkevnich-akci

 

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová

Příští neděli (5.12.) bude sbírka na potřeby farnosti.