Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 16. 6. do 23. 6. 2024 - 25. týden

neděle 16. 6. 11. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za farníky
pondělí 17. 6. pondělí 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 18. 6. úterý 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 19. 6. sv. Romualda, opata
Dnes mše sv. není
čtvrtek 20. 6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Adorace a příležitost ke svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za živou a zemřelou rodinu Hromkovu a duše v očistci
pátek 21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
sobota 22. 6. sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 23. 6. 12. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé rodiče

Úklid kostela: E. Grufíková, O. Molnárová, manželé Královi

Lektorská služba příští neděli: M. Blahová, J. Molnár

Příští týden ve čtvrtek (20. 6.) a pátek (21. 6.) končí výuka náboženství v tomto školním roce.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY