Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 25. 9. do 2. 10. 2022 - 39. týden

neděle 25. 9. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé sourozence, jejich rodiny a duše v očistci
pondělí 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
středa 28. 9. slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv.
pátek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
neděle 2. 10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv.

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková