Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 3. 3. do 10. 3. 2024 - 10. týden

neděle 3. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za celou živou a zemřelou rodinu Molnárovu a duše v očistci
14:00 Pobožnost křížové cesty
pondělí 4. 3. pondělí 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 5. 3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 6. 3. středa 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 7. 3. čtvrtek 3. postního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:30 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za růžencové společenství
pátek 8. 3. pátek 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 9. 3. sobota 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 10. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za nemocnou osobu a celou živou rodinu
15:00 Pobožnost křížové cesty (děti)

Úklid kostela: M. Buchtová, V. Makuderová, J. Maradová, E. Opršalová

Při sbírce na Svatopetrský haléř se minulou neděli vybralo 4310 Kč. Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY