Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 24. 9. do 1. 10. 2023 - 39. týden

neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu Míčkovu a Skoumalovu
pondělí 25. 9. pondělí 25. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za Ludmilu Ábelovou, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Dnes mše sv. není
sobota 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 1. 10. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelého Mons. Josefa Šindara, jeho rodiče a zemřelou rodinu

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.