Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 10. 10. do 17. 10. 2021 - 41. týden

neděle 10. 10. 28. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - prosba za uzdravení a Boží ochranu pro celou rodinu
pondělí 11. 10. nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
úterý 12. 10. nezávazná památka sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 13. 10. středa 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 14. 10. nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Františka Vitkorína, celou živou a + rodinu
pátek 15. 10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
sobota 16. 10. nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 17. 10. 29. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za Mons. Josefa Šindara

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: paní Hana Komínková, Eva Grufíková, Olga Molnárová, Lucie Králová