Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 4. 6. do 11. 6. 2023 - 23. týden

neděle 4. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelou Jiřinu Pindovou, celou živou a zemřelou rodinu
pondělí 5. 6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 6. 6. sv. Norberta, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 7. 6. středa 9. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 8. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za zdraví dětí a jejich rodin s prosbou o Boží požehnání
pátek 9. 6. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 10. 6. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 11. 6. 10. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za dary Ducha Svatého pro děti, vnoučata a jejich rodiny a ochranu Panny Marie

Úklid kostela: M. Blahová, J. Kmentová, M. Salajková

Sbírka dnešní neděle (4.6.) bude věnována na potřeby farnosti.

Příští neděli oslavíme slavnost Těla a krve Páně. Budeme připravovat 2 oltáře. Kdo by se chtěl zapojit do příprav (sobota 10.6. v 17:00), ať se hlásí v sakristii.

Farnost Žarošice pořádá 23.6. děkanátní táborák pro mládež. Více informací bude ve vývěsce.