Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 15. 5. do 22. 5. 2022 - 20. týden

neděle 15. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - poděkování za prokázaná dobrodiní k životnímu jubileu a za celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Májová pobožnost
pondělí 16. 5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 17. 5. úterý 5. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 18. 5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 19. 5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za zemřelého manžela a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 20. 5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 21. 5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Dnes mše sv. není
neděle 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Májová pobožnost

Úklid kostela: H. Bimková, Bílíková, J. Gožďálová, Jarošová