Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 20. 3. do 27. 3. 2022 - 12. týden

neděle 20. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za muže naší farnosti
14:00 Pobožnost křížové cesty (povedou muži)
pondělí 21. 3. pondělí 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 22. 3. úterý 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
středa 23. 3. středa 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24. 3. čtvrtek 3. postního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Jarmilu Hasoňovu, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje Slavnost Zvěstování Páně.
sobota 26. 3. sobota 3. postního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 27. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - poděkování za zdraví a požehnání do dalších let.
14:00 Pobožnost křížové cesty (povede mládež)

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová