Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 12. 6. do 19. 6. 2022 - 24. týden

neděle 12. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše svatá - za farníky
pondělí 13. 6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 14. 6. úterý 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15. 6. sv. Víta, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - na úmysl dárce
pátek 17. 6. pátek 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 18. 6. sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19. 6. 12. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 08:30 Mše svatá - za farníky

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová