Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 22. 1. do 29. 1. 2023 - 04. týden

neděle 22. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za nenarozené děti a jejich rodiče a za Libuši Prokopovou a celou živou rodinu
pondělí 23. 1. pondělí 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 24. 1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
kostel sv. Cyrila a Metoděje 16:00 Adorace a možnost přijetí svátosti smíření
17:00 Mše sv. - za zemřelého manžela Vl. Vaška, za rodinu Malíkovu a Vaškovu
pátek 27. 1. sv. Anděly Mericiové, panny
Dnes mše sv. není
sobota 28. 1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 29. 1. 4. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za rodiče Konečkovy, Bayovy a za celou živou a zemřelou rodinu

Úklid kostela: H. Bimková, Bílková, J. Gožďálová, Jarošová

 

V roce 2023 vyhlašuje pan biskup tyto sbírky v následujících termínech:

22. 01. - 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova sbírka na Bibli
19. 02. - 7. neděle v mezidobí sbírka Haléř sv. Petra
14. 05. - 6. neděle velikonoční sbírka na pronásledované křesťany
28. 05. - Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely
25. 06. - 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce a církevní školství
24. 09. - 25. neděle v mezidobí účel sbírky bude upřesněn později
22. 10. - 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle sbírka na misie
19. 11. - 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu katolických médií

Dobrovolná sbírka:     ⇒ 07. 04. Velký pátek sbírka Boží hrob

 

Slovo k volbám:

Milí přátelé,
v druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.

Žehnám každému z vás. + biskup Pavel