Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 11. 4. do 18. 4. 2021 - 15. týden

neděle 11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie
pondělí 12. 4. pondělí 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 13. 4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 14. 4. středa 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 15. 4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za dvoje zemřelé rodiče, sestru s manželem a živou a zemřelou rodinu
pátek 16. 4. pátek 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 17. 4. sobota 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 18. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za monsignora Šindara, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
11:30 Adorace a možnost příjetí eucharistie

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

Úklid kostela: Milada Blahová, Marta Hromková, Jana Kmentová, Marta Salajková