Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 23. 5. do 30. 5. 2021 - 21. týden

neděle 23. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá
14:00 Májová pobožnost
pondělí 24. 5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 26. 5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 27. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá
pátek 28. 5. pátek 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
sobota 29. 5. sv. Pavla VI., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 30. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá
14:00 Májová pobožnost

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.