Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 25. 7. do 1. 8. 2021 - 30. týden

neděle 25. 7. 17. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - za zemřelého manžela a jeho rodiče
pondělí 26. 7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 27. 7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
středa 28. 7. středa 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 29. 7. památka sv. Marty
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:30 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše svatá - za Ludmilu Ištvánkovou, celou živou a zemřelou rodinu
pátek 30. 7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
sobota 31. 7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Dnes mše sv. není
neděle 1. 8. 18. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:30 Mše svatá - prosba za uzdravení těžce nemocné holčičky, za sílu pro rodiče a ošetřující lékaře

Při návštěvě kostela respektujte, prosím, aktuální hygienická opatření.

V neděli 1.8. sbírka na potřeby farnosti.

Úklid kostela: Marie Buchtová, Vladimíra Makuderová, Jitka Maradová, Eva Opršalová