Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LUŽICE U HODONÍNA
od 9. 10. do 16. 10. 2022 - 41. týden

neděle 9. 10. 28. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za Marii Míčkovou, manžela, sestru, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
14:00 Pobožnost růžence
pondělí 10. 10. pondělí 28. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 11. 10. sv. Jana XXIII., papeže
Dnes mše sv. není
středa 12. 10. sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
čtvrtek 13. 10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření
18:00 Mše sv. - za Františka Viktorina, rodinu Červenkovu a celou živou a zemřelou rodinu
pátek 14. 10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 15. 10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Dnes mše sv. není
neděle 16. 10. 29. neděle v mezidobí
kostel sv. Cyrila a Metoděje 09:00 Mše sv. - za zemřelou Annu Mléčkovou, manžela, syna Jendu a duše v očistci

Úklid kostela: H. Komínková, E. Grufíková, O. Molnárová, L. Králová