Před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 přišel po vzoru ze Slovenska nápad nepřetržité modlitby růžence za tyto volby a naši zem. Nabídku připojit se k této modlitbě jsme spontánně rozeslali mezi své známé. Prvotní myšlenka byla modlit se po dobu 24 hodin, pro velký zájem byla doba rozšířena na 48 hodin.

Ochota tolika lidí modlit se nás moc mile překvapila a vnímali jsme, že bychom chtěli v modlitbě za naši zem pokračovat. Ve spolupráci a pod duchovní záštitou Fatimského apoštolátu v ČR v Koclířově pod vedením Mons. Pavla Dokládala proto vznikla iniciativa „Růženec za ČR“.

Nejprve jsme se chtěli modlit každou první sobotu v měsíci a předcházející pátek. Přidali jsme také některé státní svátky (28.10. a 17.11.- během jednoho dne se obsadili volné termíny). Z ohlasů víme, že velké množství lidí se modlilo společně s námi, aniž by byli přihlášeni. Modlily se i celé farnosti. Bohu díky za to!

Od ledna 2022 chceme modlitbu rozšířit i na neděli následující po první sobotě a každého 13. dne v měsíci.

Naším velkým snem a přáním do budoucna je, aby modlitba Růžence za ČR probíhala nepřetržitě - tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce po celé ČR.

Srdečně Vás zveme k nejbližší modlitbě ve dnech 31.12. až 2.1. - konec kalendářního roku, slavnost Matky Boží Panny Marie, zároveň také první sobota roku 2022 i výročí vzniku České republiky.

Přihlašování probíhá přes web www.ruzeneczacr.cr,  kde je třeba si vybrat jeden z volných 30-ti minutových termínů. O této iniciativě jsme informovali otce kardinála Duku, a máme velkou podporu i od ostatních kněží.

Také na Facebooku existuje stránka „Růženec za ČR“.

 

Přejeme radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2022.

 

Za tým Růžence za ČR

Václav Šustr