web1

Tato adventní má z cíl společné zamyšlení nad překážkami, které nám v našich životech znesnadňují cestu ke Kristu. Pro každý týden obsahuje podněty, jak pracovat na svých nedokonalostech a jak s láskou pomáhat druhým s těmi jejich. První dva týdny jsou zaměřeny na modlitbu, třetí a čtvrtý týden na konkrétní skutky.

Způsob plnění aktivity:

  1. Každý, kdo chce aktivitu plnit, si v neděli vezme v kostele zadání. To je mírně odlišné pro děti a pro dospělé a mládež.
  2. Děti si s pomocí dospělého zformulují a zapíší každý týden na řádek výzvu s pomocí podnětu v závorce. Následně se každý den snaží svou výzvu plnit. Na konci každého dne vždy zreflektují, zda se jim to dařilo. Pokud uznají, že ano, označí si příslušný den v kolečku “fajfkou”.
  3. Dospělí a mládež si vybírají na každý den jedno z připravených políček (mohou na přeskáčku) a dny, kdy se jim podaří věnovat vybrané modlitbě nebo výzvě, také označí “fajfkou”.
  4. Každý, kdo se do aktivity zapojuje, vyjádří při nedělní mši svaté svou účast odebráním kamínku z cesty, která je v kostele připravená. Odloží jej do připravené nádoby.

V kostele máme obraz cesty, která je zasypaná kamením. Splněním daného předsevzetí každý odebere kámen z cesty a dá ho do připravené misky.

Podaří se nám odstranit všechny „kameny“ a připravit cestu k Pánu?

 

Lístečky na každý týden budou přichystány vytištěné u naší cesty v kostele.

Pokud se nebudete moci účastnit mše svaté, můžete si úkoly stáhnout dole z našeho webu.

1. adventní týden:

2. adventní týden:

3. adventní týden:

4. adventní týden: