Svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu náleží do liturgického pokladu katolické církve. Její základy jsou již z časů apoštolských a do dnešní doby byla upravena ve 4. století za cařihradského arcibiskupa sv. Jana Zlatoústého. Jde tedy o výsostně katolickou liturgii, která má stejné hlavní části jako mše svatá latinského obřadu: Bohoslužba slova, průvod s obětními dary, proměňování, přijímání.

Účastí na této mši svaté splní katolík kteréhokoliv obřadu (tedy i latinského, tj. římského) svou nedělní povinnost, a je-li připraven, může přistoupit i ke svatému přijímání. Stejně tak jsou platné všechny svátosti: Křest, biřmování, svátost pokání, … (Kánon 923 CIC)

Tuto východní liturgii k nám přinesli naši slovanští apoštolové sv. Cyril a Metoděj a jejich dílo bylo schváleno římskými papeži.

Svatá liturgie sv. Jana Zlatoústého byzantsko-slovanského obřadu bývá v Mikulčicích sloužena dvakrát do roka - k výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila (14. 2.) a dále kolem svátku sv. Václava (28. 9.).2024_02_18_svata_liturgie_mikulcice_-_web

V kostele budou k dispozici dvojjazyčné brožurky ke sv. liturgii.